Bạn chưa có Tài khoản Diễn đàn?  Tạo một tài khoản

Đăng nhập

Duy trì trạng thái đăng nhập
Không thể truy cập vào tài khoản của bạn?

Google+

Đăng nhập và bắt đầu chia sẻ với Google+

Chỉ chia sẻ với những người phù hợp

Chia sẻ một số nội dung với bạn bè, một số nội dung khác với gia đình nhưng đừng chia sẻ điều gì cho sếp của bạn!

Làm cho các cuộc trò chuyện của bạn trở nên sống động

Hangout làm cho các cuộc trò chuyện trở nên sống động vớ ảnh, biểu tượng cảm xúc thậm chí các cuộc gọi video nhóm miễn phí!

Làm cho ảnh của bạn đẹp hơn bao giờ hết

Tự động sao lưu, sắp xếp và cải thiện ảnh của bạn!

Bạn có biết?

Bạn có thể đăng nhập vào Google+ bằng tài khoản Google hiện tại của bạn?

Kết quả cho từ khoá ""

Đăng ký
Hangouts
Lên đầu trang

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Share Lastopic ver 6.1 on Sat Jun 30, 2012 12:07 pm

avatar
avatar

An Hùng

Bài Viết : 395

Thanked : 158

Nơi Ở : ...ß...¶v¶...†...

An Hùng
—♥Administrator

—♥Administrator
demo online: http://c1cumgar.forumvi.com/forum
Phiên Bản: punbb và phbb2
bắt đầu nhé
Top posters:

Code:
<script type="text/javascript">
$(function(){change = "#c3lastest";
  $("#z" + my_getcookie('zmenu')).attr('selected', 'selected');
  $(change).fadeIn("slow");
  if (my_getcookie('zmenu') == null) {$(".c3tienich").html($("#topnew").html());}
  else {$(".c3tienich").html($("#" + my_getcookie('zmenu')).html());}
  $("#zmenu").change(function(){
      men = $(this).val();
      my_setcookie('zmenu',men,1,0);
      $(".c3tienich").html($("#"+men).html()); 
  });
});
</script>

<div id="c3lastest">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><div style="margin-bottom: 1px;"><ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 7px;">
  <select id="zmenu" name="menu" size="1" style="width:145px">
<option id="ztoppostter" value="toppostter">Top posters </option>
<option id="ztoppostterw" value="toppostterw">--Top posters (week)</option>
<option id="ztoppostterm" value="toppostterm">--Top posters (month)</option>
<option id="ztopstarter" value="topstarter">--Top starters</option>
<option id="ztopnew" value="topnew" selected="selected">Newest members</option>
<option id="ztoprich" value="toprich">Top richest</option>
</select></span></li></ul>

 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr valign="top" height="300px">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="24" /></td>
<td nowrap="nowrap" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/listbg10.gif) repeat" class="c3tienich smallfont">
</td></tr><tr><td align="center" valign="bottom" colspan="2"><a href="http://hollyland.forumvi.com/?pid=2"><input class="c3zotion" onmouseover="showtip('Đi đến trang Tiện Ích ...');" onmouseout="hidetip();" class="mainoption" name="joingroup" value="Tiện ích" type="submit"></a>
      </td>
  </tr>
</table>
 

  <div id="toppostter" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td>
</tr></table></div><div>

<div id="topnew" style="display:none;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><div class="9xnm"><span style="display: inline;" class="bv"></span></div></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><div class="Kelly" align="right"><span style="display: inline;" class="bv"></span></div></td>
</tr></table></div>

<div id="toprich" style="display:none;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 100%;" align="left">
<span class="holtv">Hình như FM chưa có chức năng này....</span></td>
</tr></table></div>


Top posters week:
Code:
<div id="toppostterw" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

Top posters month:
Code:
<div id="toppostterm" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

Top staters:
Code:
<div id="topstarter" style="display:none">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 110px;" align="left"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 100px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME} </font></div><!-- END POSTER --></td>
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;width: 79px;" align="right"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 89px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_TOPICS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table></div>

Active topics:
Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
            <!-- BEGIN TOPIC -->
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> trả lời</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table></div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>

Most viewed:
Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
            <!-- BEGIN TOPIC -->
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="bottom"><td style="height: 20px" width="74%"><a onmouseover="showtip('{TOPIC.TITLE}');" onmouseout="hidetip();" href="{TOPIC.LINK}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a></td><td style="height: 20px" width="26%" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><span style="float:right;"> lượt xem</span><span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></font></td></tr></tbody></table>
            <!-- END TOPIC -->
</td></tr></table></td></tr></tbody></table></div><div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>
<script type="text/javascript">$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>
Mod poll:

Code:
<td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
{POLL_DISPLAY}
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
<script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script>
<style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style>
<script type="text/javascript">var persistclose = 0
 var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
</tr>
                                            </thead>
                                              </table>


Recent topic:
Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
<!-- tabs -->
<div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);"><div class="op-last" onclick="Op1Last('')">Bài viết mới</div></a><a>Hottest Topics</a><a>Most viewed Topics</a><a>Bình chọn</a>
<select id="select-lastpost"><option value="-1">Chọn Diễn Đàn</option><option value="-1"></option><option value="-1">|</option><option classe=" true" value="f72">|--[Đặc biệt] A1 mem</option><option classe=" true" value="c1">|--Thông báo của ban điều hành</option><option classe=" true" value="f1">|  |--Thông Báo Mới Từ BQT Diễn Đàn</option><option classe=" true" value="f3">|  |--Quy định chung của diễn đàn</option><option classe=" true" value="f7">|  |--Yêu cầu, thắc mắc, hỗ trợ</option><option classe=" true" value="f56">|  |--[Đặc biệt] Designer Only</option><option classe=" true" value="f54">|  |--Khu vực của Ban quản trị</option><option classe=" true" value="f66">|  |--Khu vực của các đại gia</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c2">|--Tổng quan</option><option classe=" true" value="f9">|  |--Những dòng cảm xúc</option><option classe=" true" value="f10">|  |--Những phút thư giãn</option><option classe=" true" value="f4">|  |--Shop thú cưng</option><option classe=" true" value="f6">|  |--Cửa hàng ăn uống</option><option classe=" true" value="f73">|  |--Sự kiện, cuộc thi, bình chọn</option><option classe=" true" value="f31">|  |--Nhận làm avatar</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c12">|--Bang - Hội</option><option classe=" true" value="f79">|  |--Hội những kẻ mê Chém gió</option><option classe=" true" value="f74">|  |--Hội ngững người thích Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f75">|  |--Bang phái Võ Thuật</option><option classe=" true" value="f83">|  |--Anti K-Pop Hội</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c4">|--Thế giới ảnh số</option><option classe=" true" value="f26">|  |--Supperstar</option><option classe=" true" value="f20">|  |--Ảnh thành viên</option><option classe=" true" value="f58">|  |--Pic girl xinh</option><option classe=" true" value="f65">|  |--Boy kute</option><option classe=" true" value="f42">|  |--Ảnh vui ^^</option><option classe=" true" value="f68">|  |--Ảnh kinh dị</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c5">|--Music & Video</option><option classe=" true" value="f33">|  |--Music</option><option classe=" true" value="f34">|  |  |--Quà tặng âm nhạc</option><option classe=" true" value="f35">|  |  |--Hip hop</option><option classe=" true" value="f36">|  |  |--K-pop</option><option classe=" true" value="f37">|  |  |--V-pop</option><option classe=" true" value="f38">|  |  |--US-UK</option><option classe=" true" value="f39">|  |  |--Karaoke</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f21">|  |--Video</option><option classe=" true" value="f23">|      |--Movie</option><option classe=" true" value="f41">|      |--Cartoon</option><option classe=" true" value="f24">|      |--Clip (ngắn)</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c9">|--Thế giới truyện</option><option classe=" true" value="f8">|  |--Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f11">|  |--Truyện tranh</option><option classe=" true" value="f14">|  |--Truyện cười đủ loại</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c7">|--Cộng đồng Game</option><option classe=" true" value="f43">|  |--Game online</option><option classe=" true" value="f16">|  |--Game offline</option><option classe=" true" value="f17">|  |--Các trang Web game hay!!!</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c10">|--Tin tức</option><option classe=" true" value="f5">|  |--Thế giới của sao</option><option classe=" true" value="f57">|  |--Tin... chợ</option><option classe=" true" value="f67">|  |--Chuyện lạ 4 phương</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c3">|--Club</option><option classe=" true" value="f22">|  |--Khoa học tự nhiên</option><option classe=" true" value="f18">|  |  |--Toán học</option><option classe=" true" value="f12">|  |  |--Vật Lí</option><option classe=" true" value="f19">|  |  |--Hóa học</option><option classe=" true" value="f25">|  |  |--Sinh học</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f27">|  |--Xã hội</option><option classe=" true" value="f28">|  |  |--Văn</option><option classe=" true" value="f29">|  |  |--Sử</option><option classe=" true" value="f30">|  |  |--Địa</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f55">|  |--English skill</option><option classe=" true" value="f48">|  |--Tài nguyên sưu tầm</option><option classe=" true" value="f47">|  |--Góc sáng tạo</option><option classe=" true" value="f76">|  |--Tìm hiểu về 12 cung Hoàng Đạo</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c11">|--CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</option><option classe=" true" value="f70">|  |--Thủ thuật nhỏ</option><option classe=" true" value="f61">|  |--Thiết kế Blogs, Webs</option><option classe=" true" value="f59">|  |--Forumotion</option><option classe=" true" value="f62">|  |  |--Codes</option><option classe=" true" value="f63">|  |  |--Skins</option><option classe=" true" value="f82">|  |  |--Khu vực thảo luận Hội FM</option><option classe=" true" value="f80">|  |  |--Hội Forumotion Show</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f64">|  |--Thủ thuật blog</option><option classe=" true" value="f60">|  |--Những trang Webs hay</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c8">|--Tình yêu, tình bạn</option><option classe=" true" value="f2">|  |--Thế giới tình bạn</option><option classe=" true" value="f40">|  |--Love, love</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="f13">|--Thể thao</option><option classe=" true" value="c6">|--Others</option><option classe=" true" value="f15">    |--Làm quen, kết bạn</option><option classe=" true" value="f85">    |--Love Channel</option><option classe=" true" value="f46">    |--Happy birthday!!!</option><option classe=" true" value="f86">    |--Thông điệp yêu thương</option><option classe=" true" value="f32">    |--Thông điệp yêu thương [old]</option><option classe=" true" value="f50">    |--Xóm nhà lá</option><option classe=" true" value="f51">    |  |--Vương quốc con gái</option><option classe=" true" value="f52">    |  |--CLB con trai</option><option value="-1">    |  </option><option classe=" true" value="f45">    |--Quân khu chat, spam</option><option classe=" true" value="f69">    |--Cá cược</option><option classe=" true" value="f53">    |--Quảng cáo</option><option classe=" true" value="f49">    |--Basket</option><option classe=" true" value="f78">    |--Linh tinh</option><option classe=" true" value="f71">        |--hot video youtube</option><option classe=" true" value="f77">        |--Hóa đơn thanh toán</option><option classe=" true" value="f81">        |--TĐYT</option><option classe=" true" value="f84">        |--Gửi vật phẩm</option><option classe=" true" value="f44">        |--Ngỏ lời cầu hôn...</option><option classe=" true" value="f87">        |--Lễ đường</option>
</select>
<ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>
<!--nội dung tabs -->
<div style="height:355px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 280px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr class="baiguicuoi" style="display: table-row; ">
      <td width="100%" valign="top" colspan="2">
<div id="Load"></div>
  </div>
  <div id="name-lastpost"><span class="lp2">Tiêu đề</span><span class="lp3">Sáng lập</span><span class="lp4">Gửi cuối</span><span class="lp5">Chuyên mục</span><span class="lp6">Bình</span><span class="lp7">Xem</span></div><br>
 <table style="background:#FFF repeat;" width="100%"><tbody><tr><td width="1%" valign="top" style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;border-left:1px solid #B4D0F3; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="15"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="15"  /></td>
 <td width="90%" valign="top">
  <div id="main-lastpost"></div>
</td></tr></tbody></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr>
  <tr><td>
  <div id="option2-lastpost">
    <div class="op-last-bottom op-last-bottom2" onclick="Op2Last('/search?search_author=%%%&search_keywords')">Lastest</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=newposts')">From last visit</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=egosearch')">You have commented</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=unanswered')">No comment</div>
  </div>
  <div id="trang-lastpost">
    <div class="TrangTruoc" title="Tải dữ liệu trang trước"></div><div class="TrangHT"><input id="SoTrangLT" value="1" maxlength="2" title="Trang hiện tại" /></div><div class="TrangSau" title="Tải dữ liệu trang tiếp theo"></div>
  </div>
  <div id="dl-lastpost"></div>
</div>
<div class="clear"></div>
 </td></tr>
 </tbody></table>
</script>
</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>

Javascript: Tạo 2 file javascript đặt In the homepage)
Code:
$(function(){
$('#option-lastpost .op-last:first').addClass('op-last2');
LoadLastPost(0);
});
Code:
Link = '/search?search_author=%%%&search_keywords';
Start = '&start=';
Where = '';
Trang = 20;
 
$(function(){
 
op_choice = Math.floor(Math.random()*4);
OpChoice(op_choice);
 
$('.op-prew').click(function(){
op_choice -= 1;
if (op_choice < 0) op_choice = 3;
OpChoice(op_choice);
});
$('.op-next').click(function(){
op_choice += 1;
if (op_choice > 3) op_choice = 0;
OpChoice(op_choice);
});
 
$('#jumpbox-last select').clone().appendTo('#option-lastpost');
$('#option-lastpost select').removeAttr('name').removeAttr('onchange').attr('id','select-lastpost');
 
$('.op-last-bottom').click(function(){
$('.op-last-bottom').removeClass('op-last-bottom2');
$(this).addClass('op-last-bottom2');
});
 
$('#option-lastpost .op-last').click(function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$('#select-lastpost').removeClass('op-last-select');
$(this).addClass('op-last2');
});
 
$('#select-lastpost').live('change',function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$(this).addClass('op-last-select');
if ($(this).val()=='1')
  {
    Where = '';
    LoadLastPost(0);
  }
  else if ($(this).val()!='-1')
  {
    Where = '&search_where='+$(this).val();
    LoadLastPost(0);
  }
});
 
$('.TrangTruoc').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())-1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('.TrangSau').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())+1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('#SoTrangLT').change(function(){
ltval = parseInt($(this).val());
if (ltval < 1 || ltval > 10)
{
$(this).val(1);
}
else
{
LoadLastPost(ltval-1);
}
});
 
});
 
function LoadLastPost(page){
page > 0 ? $('.TrangTruoc').show() : $('.TrangTruoc').hide();
if (page == 0){$('#SoTrangLT').val(1);}
LinkLastPost = Link + Where + Start + page*Trang;
$('#Load').show();
$('#dl-lastpost').load(LinkLastPost+' form.frm-form .main-content .table .statused tr',function(){
$('#main-lastpost').empty();
$(this).find('tr').length < 10 ? $('.TrangSau').hide() : $('.TrangSau').show();
if ($(this).is(':empty'))
{
$('#main-lastpost').text('Không có dữ liệu');
}
else
{
$(this).find('tr').each(function(){
$('<div class="dl-post"></div>').appendTo('#main-lastpost');
$('<span class="lp1"></span>').html($(this).find('span.status').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp2" title="'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'"></span>').html('<a href="'+$(this).find('td:last a:last').attr('href')+'">'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'</a>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp3" title="'+$(this).find('td:first span.tacgiahl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:first a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp4" title="'+$(this).find('td:eq(4) span.guicuoihl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(4) a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp5" title="'+$(this).find('td:eq(1)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(1)').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp6" title="'+$(this).find('td:eq(2)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(2)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp7" title="'+$(this).find('td:eq(3)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(3)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<img src="http://illiweb.com/fa/m/icon_minitime1.gif" class="imglp" title="'+$(this).find('td:eq(4)').text().replace(' by','')+'"></img>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
if ($(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').length)
{
$('<span class="lp8"><img src="'+$(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').attr('src')+'" title="Bạn đã tham gia thảo luận tại chủ đề này"></img></span>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
}
});
$('#dl-lastpost').empty();
}
$('#Load').fadeOut();
});
}
 
function OpChoice(eq){
$('#option-lastpost .op-choice').hide();
$('#option-lastpost .op-choice').filter(':eq('+eq+')').show();
}
 
function Op1Last(forum){
forum =='' ? Where = '' : Where = '&search_where='+forum;
LoadLastPost(0);
}
 
function Op2Last(op){
Link = op;
LoadLastPost(0);
}

CSS:
Code:
/*lastest topic---------------------------*/
#c3lastest {
  display:none;
  height:386;
  overflow:hidden;
  padding:0;
  margin:0;
  border-bottom:1px solid #ccc
}
.rai {
  float:right;
  text-align:right
}
#number {
  width:40px;
  border:0
}
#zmenu {
  border:0
}
  .c3zotion{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;background:#fff;border:1.3px dashed #009FBF!important;font-weight:700;height:22px;margin-top:7px;padding-top:5px;text-transform:uppercase;vertical-align:middle!important;width:170px}
  input.c3zotion{-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;border:1.3px dashed #009FBF!important;font-weight:700;height:30px;margin-top:7px;text-transform:uppercase;width:170px}
#last-posts{width:100%;}
#select-lastpost{float:right;cursor:pointer;}
#option-lastpost{height:18px;}
 
.op-last{float:left;cursor:pointer;height:18px;margin:-5px 2px 0;width:80px;text-align:center;}
.op-last2{height:28px;margin-top:-12px;font-weight:bold;line-height:250%;border-radius:5px 5px 0 0;border-bottom:0;color:red;background-color:#FFF;}
.op-last-bottom{float:left;border:1px solid #999;margin:-1px 2px 0;padding:5px;cursor:pointer;height:15px;background-color:#DDD;}
.op-last-bottom2{height:23px;font-weight:bold;border-radius:0 0 5px 5px;border-top:0;background-color:white;margin-top:-4px;color:red;background-color:#FFF;}
.op-last-select{font-weight:bold!important;color:#0E53FB;}
.op-choice{float:left;display:none;}
.op-change{float:left;margin-left:5px;}
.op-prew,.op-next{width:20px;height:20px;cursor:pointer;float:left;margin:0 2px;}
.op-prew{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro18.png) 50% 50%;}
.op-next{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro20.png) 50% 50%;}
#main-lastpost{background: white url(http://i27.servimg.com/u/f27/15/47/59/46/listbg10.gif);min-height:300px;}
#dl-lastpost{display:none;}
#name-lastpost,.name-lastpost {
position: absolute;
padding: 5px 25px;
font-style: italic;
}
.dl-post {
height: 20px;
}
lp1,.lp2,.lp3,.lp4,.lp5,.lp6,.lp7,.lp8,.imglp{
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
position: absolute;
font-size: 11px;
}
.dl-post:hover{
background-color:#DDD;
}
.lpmi {
width: 100px;
}
.lp1 img {
height: 14px;
}
.lp2 {
margin-left: 5px;
width: 160px;
}
.lp3 {
margin-left: 188px;
width: 100px;
}
.lp4 {
margin-left: 308px;
width: 100px;
}
.lp5 {
margin-left: 420px;
width: 100px;
}
.lp6 {
margin-left: 538px;
}
.lp7 {
margin-left: 575px;
}
.lp8 {
margin-left: 618px;
height: 14px;
}
.imglp {
margin-left: 608px;
margin-top:1px;
}
#trang-lastpost {
float: right;
}
.TrangTruoc,.TrangSau,.TrangHT{font:12px Courier;cursor:pointer;color:red;float: left;height:30px;width:30px;opacity:0.6;}
.TrangTruoc:hover,.TrangSau:hover,.TrangHT:hover{opacity:1;}
.TrangTruoc{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancy_12.png) no-repeat;}
.TrangSau{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/fancy_10.png) no-repeat;}
#SoTrangLT{width:25px;height:22px;text-align:center;font-weight:bold;border:3px dashed white;}
#SoTrangLT:hover{border:3px dashed black;color:red;}
#Load {
display:none;
background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;
position: fixed;
left: 50%;
top: 40%;
width: 50px;
height: 50px;
border: 10px solid #82D23D;
border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);
border-radius: 50px;
margin-left: -25px;
}
/*lastest topic---------------------------*/
Index_body: Chèn đoạn
Code:
<table class="thongke" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;" border="0" width="100%" align="center"><tr><td width="100%"><table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"> <thead><tr><td class="tcat" colspan="5"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_3')"><img id="collapseimg_forumbit_3" src="http://i43.servimg.com/u/f43/13/83/88/35/collap10.gif" alt="" border="0"></a><span class="secondarytitle"><a target="blank" href="http://hollyland.forumvi.com/statistics"><span style="color:#FFFF66"><strong>BP_97'S STATISTICS</strong></span></a> [<span style="color:#A100A1"><strong>Last topic</strong></span> Version <span style="color:#09DB21"><strong>6</strong></span> - © <a title="HollylanD" target="blank" href="http://hollyland.forumvi.com/"><font color=#000000>Ho</font><font color=indigo>La</font><font color=#FF00FF>N</font></a> - by <strong><a title="By miamor" target="blank" href="/u2" class="gensmall"><span style="color:#FF0000"><strong>miamor</strong></span></a></strong>] </span></td></tr><tr><td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;"><!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 --></td></tr></table>
<img src="http://i44.servimg.com/u/f44/13/64/86/84/think10.png" border="0"><div style="clear:both; padding-bottom:16px;"></div>
vào sau
Code:
{JAVASCRIPT}

Muốn hiển thị New mem thì vào memberlist, tìm:


Code:
<a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a>

thay thành
Code:
<div class="mama" style="height: 20px;width: 115px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a></font></div>

Tìm tiếp
Code:
{memberrow.JOINED}

thay thành
Code:
<div class="9xstudio" style="height: 20px;width: 56px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.JOINED}</font></div>

Vào top posters thêm đoạn script này
Code:
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .mama', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.9xnm')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .9xstudio', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.Kelly')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>

Nguồn:hollylandĐược sửa bởi AnHungMedia ngày Tue Jul 03, 2012 3:46 pm; sửa lần 1.

2 Re: Share Lastopic ver 6.1 on Mon Jul 02, 2012 6:27 pm

avatar
avatar

maikimkhanh

Bài Viết : 87

Thanked : 18

Nơi Ở : TP HCM

maikimkhanh
—♥Mod

—♥Mod
code này hữu ích lắm thank nha411 Hãy đến với lòng thương xót của Chúa http://longthuongxotchua.tinvui.info/ 12

3 Re: Share Lastopic ver 6.1 on Fri Jul 06, 2012 7:34 am

avatar
avatar

KaitouKid

Bài Viết : 179

Thanked : 57

Nơi Ở : Huế

KaitouKid
—♥Administrator

—♥Administrator
dem lam thu coi<center>a2 <br/><font color="red" size=5><b>Không có gì là không thể</b></font><br/>hh44 hh44</center>
<center><img src="https://2img.net/h/i1143.photobucket.com/albums/n635/vanhoan93/th_spamne.gif"></center>

4 Re: Share Lastopic ver 6.1 on Sat Oct 27, 2012 9:52 pm

avatar
avatar

steelis

Bài Viết : 1

Thanked : 0

Nơi Ở : HCM

steelis
Member

Member
Cái phần last không hiện bài gửi @@ , cái chỗ Chọn diễn đàn gì đó , làm sao để thay nó vậy bạn

5 Re: Share Lastopic ver 6.1 on Sun Oct 28, 2012 9:09 am

avatar
avatar

An Hùng

Bài Viết : 395

Thanked : 158

Nơi Ở : ...ß...¶v¶...†...

An Hùng
—♥Administrator

—♥Administrator
hyhy...bạn cập nhập lại js chưa.
-Vào over_heard tìm

Code:
{JQUERY_PATH}
thay thành

Code:
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js

nếu ko dc thì để lại như cũ.
thay hết mod_recent
Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none!important;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;">
<!-- tabs -->
<div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);"><div class="op-last" onclick="Op1Last('')">Bài viết mới</div></a><a>Hottest Topics</a><a>Most viewed Topics</a><a>Bình chọn</a>
<select id="select-lastpost"><option value="-1">Chọn Diễn Đàn</option><option value="-1"></option><option value="-1">|</option><option classe=" true" value="f72">|--[Đặc biệt] A1 mem</option><option classe=" true" value="c1">|--Thông báo của ban điều hành</option><option classe=" true" value="f1">|  |--Thông Báo Mới Từ BQT Diễn Đàn</option><option classe=" true" value="f3">|  |--Quy định chung của diễn đàn</option><option classe=" true" value="f7">|  |--Yêu cầu, thắc mắc, hỗ trợ</option><option classe=" true" value="f56">|  |--[Đặc biệt] Designer Only</option><option classe=" true" value="f54">|  |--Khu vực của Ban quản trị</option><option classe=" true" value="f66">|  |--Khu vực của các đại gia</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c2">|--Tổng quan</option><option classe=" true" value="f9">|  |--Những dòng cảm xúc</option><option classe=" true" value="f10">|  |--Những phút thư giãn</option><option classe=" true" value="f4">|  |--Shop thú cưng</option><option classe=" true" value="f6">|  |--Cửa hàng ăn uống</option><option classe=" true" value="f73">|  |--Sự kiện, cuộc thi, bình chọn</option><option classe=" true" value="f31">|  |--Nhận làm avatar</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c12">|--Bang - Hội</option><option classe=" true" value="f79">|  |--Hội những kẻ mê Chém gió</option><option classe=" true" value="f74">|  |--Hội ngững người thích Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f75">|  |--Bang phái Võ Thuật</option><option classe=" true" value="f83">|  |--Anti K-Pop Hội</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c4">|--Thế giới ảnh số</option><option classe=" true" value="f26">|  |--Supperstar</option><option classe=" true" value="f20">|  |--Ảnh thành viên</option><option classe=" true" value="f58">|  |--Pic girl xinh</option><option classe=" true" value="f65">|  |--Boy kute</option><option classe=" true" value="f42">|  |--Ảnh vui ^^</option><option classe=" true" value="f68">|  |--Ảnh kinh dị</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c5">|--Music & Video</option><option classe=" true" value="f33">|  |--Music</option><option classe=" true" value="f34">|  |  |--Quà tặng âm nhạc</option><option classe=" true" value="f35">|  |  |--Hip hop</option><option classe=" true" value="f36">|  |  |--K-pop</option><option classe=" true" value="f37">|  |  |--V-pop</option><option classe=" true" value="f38">|  |  |--US-UK</option><option classe=" true" value="f39">|  |  |--Karaoke</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f21">|  |--Video</option><option classe=" true" value="f23">|      |--Movie</option><option classe=" true" value="f41">|      |--Cartoon</option><option classe=" true" value="f24">|      |--Clip (ngắn)</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c9">|--Thế giới truyện</option><option classe=" true" value="f8">|  |--Truyện chữ</option><option classe=" true" value="f11">|  |--Truyện tranh</option><option classe=" true" value="f14">|  |--Truyện cười đủ loại</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c7">|--Cộng đồng Game</option><option classe=" true" value="f43">|  |--Game online</option><option classe=" true" value="f16">|  |--Game offline</option><option classe=" true" value="f17">|  |--Các trang Web game hay!!!</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c10">|--Tin tức</option><option classe=" true" value="f5">|  |--Thế giới của sao</option><option classe=" true" value="f57">|  |--Tin... chợ</option><option classe=" true" value="f67">|  |--Chuyện lạ 4 phương</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c3">|--Club</option><option classe=" true" value="f22">|  |--Khoa học tự nhiên</option><option classe=" true" value="f18">|  |  |--Toán học</option><option classe=" true" value="f12">|  |  |--Vật Lí</option><option classe=" true" value="f19">|  |  |--Hóa học</option><option classe=" true" value="f25">|  |  |--Sinh học</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f27">|  |--Xã hội</option><option classe=" true" value="f28">|  |  |--Văn</option><option classe=" true" value="f29">|  |  |--Sử</option><option classe=" true" value="f30">|  |  |--Địa</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f55">|  |--English skill</option><option classe=" true" value="f48">|  |--Tài nguyên sưu tầm</option><option classe=" true" value="f47">|  |--Góc sáng tạo</option><option classe=" true" value="f76">|  |--Tìm hiểu về 12 cung Hoàng Đạo</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c11">|--CÔNG NGHỆ THÔNG TIN</option><option classe=" true" value="f70">|  |--Thủ thuật nhỏ</option><option classe=" true" value="f61">|  |--Thiết kế Blogs, Webs</option><option classe=" true" value="f59">|  |--Forumotion</option><option classe=" true" value="f62">|  |  |--Codes</option><option classe=" true" value="f63">|  |  |--Skins</option><option classe=" true" value="f82">|  |  |--Khu vực thảo luận Hội FM</option><option classe=" true" value="f80">|  |  |--Hội Forumotion Show</option><option value="-1">|  |  </option><option classe=" true" value="f64">|  |--Thủ thuật blog</option><option classe=" true" value="f60">|  |--Những trang Webs hay</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="c8">|--Tình yêu, tình bạn</option><option classe=" true" value="f2">|  |--Thế giới tình bạn</option><option classe=" true" value="f40">|  |--Love, love</option><option value="-1">|  </option><option classe=" true" value="f13">|--Thể thao</option><option classe=" true" value="c6">|--Others</option><option classe=" true" value="f15">    |--Làm quen, kết bạn</option><option classe=" true" value="f85">    |--Love Channel</option><option classe=" true" value="f46">    |--Happy birthday!!!</option><option classe=" true" value="f86">    |--Thông điệp yêu thương</option><option classe=" true" value="f32">    |--Thông điệp yêu thương [old]</option><option classe=" true" value="f50">    |--Xóm nhà lá</option><option classe=" true" value="f51">    |  |--Vương quốc con gái</option><option classe=" true" value="f52">    |  |--CLB con trai</option><option value="-1">    |  </option><option classe=" true" value="f45">    |--Quân khu chat, spam</option><option classe=" true" value="f69">    |--Cá cược</option><option classe=" true" value="f53">    |--Quảng cáo</option><option classe=" true" value="f49">    |--Basket</option><option classe=" true" value="f78">    |--Linh tinh</option><option classe=" true" value="f71">        |--hot video youtube</option><option classe=" true" value="f77">        |--Hóa đơn thanh toán</option><option classe=" true" value="f81">        |--TĐYT</option><option classe=" true" value="f84">        |--Gửi vật phẩm</option><option classe=" true" value="f44">        |--Ngỏ lời cầu hôn...</option><option classe=" true" value="f87">        |--Lễ đường</option>
</select>
<ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div>
<!--nội dung tabs -->
<div style="height:355px; width:100%" class="Pages">
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 280px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg13.gif">
<table border="0" class="lbb" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr class="baiguicuoi" style="display: table-row; ">
      <td width="100%" valign="top" colspan="2">
<div id="Load"></div>
  </div>
  <div id="name-lastpost"><span class="lp2">Tiêu đề</span><span class="lp3">Sáng lập</span><span class="lp4">Gửi cuối</span><span class="lp5">Chuyên mục</span><span class="lp6">Bình</span><span class="lp7">Xem</span></div><br>
 <table style="background:#FFF repeat;" width="100%"><tbody><tr><td width="1%" valign="top" style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(/users/2611/10/63/87/album/list13.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding;border-left:1px solid #B4D0F3; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="15"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif" width="15"  /></td>
 <td width="90%" valign="top">
  <div id="main-lastpost"></div>
</td></tr></tbody></table></td></tr></table></td></tr></table></td></tr>
  <tr><td>
  <div id="option2-lastpost">
    <div class="op-last-bottom op-last-bottom2" onclick="Op2Last('/search?search_author=*+*&search_keywords')">Lastest</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=newposts')">From last visit</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=egosearch')">You have commented</div>
    <div class="op-last-bottom" onclick="Op2Last('/search?search_id=unanswered')">No comment</div>
  </div>
  <div id="trang-lastpost">
    <div class="TrangTruoc" title="Tải dữ liệu trang trước"></div><div class="TrangHT"><input id="SoTrangLT" value="1" maxlength="2" title="Trang hiện tại" /></div><div class="TrangSau" title="Tải dữ liệu trang tiếp theo"></div>
  </div>
  <div id="dl-lastpost"></div>
</div>
<div class="clear"></div>
 </td></tr>
 </tbody></table>
</script>
</div>
<div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;">
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody></table></td></tr></tbody><tbody><tr>
vào tạo 2 trang js với nd sau:
1. in the home page
Code:
$(function(){
$('#option-lastpost .op-last:first').addClass('op-last2');
LoadLastPost(0);
});
2.in the home page
Code:
Link='/search?search_author=*_&search_keywords';
Start = '&start=';
Where = '';
Trang = 20;
 
$(function(){
 
op_choice = Math.floor(Math.random()*4);
OpChoice(op_choice);
 
$('.op-prew').click(function(){
op_choice -= 1;
if (op_choice < 0) op_choice = 3;
OpChoice(op_choice);
});
$('.op-next').click(function(){
op_choice += 1;
if (op_choice > 3) op_choice = 0;
OpChoice(op_choice);
});
 
$('#jumpbox-last select').clone().appendTo('#option-lastpost');
$('#option-lastpost select').removeAttr('name').removeAttr('onchange').attr('id','select-lastpost');
 
$('.op-last-bottom').click(function(){
$('.op-last-bottom').removeClass('op-last-bottom2');
$(this).addClass('op-last-bottom2');
});
 
$('#option-lastpost .op-last').click(function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$('#select-lastpost').removeClass('op-last-select');
$(this).addClass('op-last2');
});
 
$('#select-lastpost').live('change',function(){
$('#option-lastpost .op-last').removeClass('op-last2');
$(this).addClass('op-last-select');
if ($(this).val()=='1')
  {
    Where = '';
    LoadLastPost(0);
  }
  else if ($(this).val()!='-1')
  {
    Where = '&search_where='+$(this).val();
    LoadLastPost(0);
  }
});
 
$('.TrangTruoc').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())-1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('.TrangSau').click(function(){
st = parseInt($('#SoTrangLT').val())+1;
$('#SoTrangLT').val(st);
LoadLastPost(st-1);
});
 
$('#SoTrangLT').change(function(){
ltval = parseInt($(this).val());
if (ltval < 1 || ltval > 10)
{
$(this).val(1);
}
else
{
LoadLastPost(ltval-1);
}
});
 
});
 
function LoadLastPost(page){
page > 0 ? $('.TrangTruoc').show() : $('.TrangTruoc').hide();
if (page == 0){$('#SoTrangLT').val(1);}
LinkLastPost = Link + Where + Start + page*Trang;
$('#Load').show();
$('#dl-lastpost').load(LinkLastPost+' form.frm-form .main-content .table .statused tr',function(){
$('#main-lastpost').empty();
$(this).find('tr').length < 10 ? $('.TrangSau').hide() : $('.TrangSau').show();
if ($(this).is(':empty'))
{
$('#main-lastpost').text('Không có dữ liệu');
}
else
{
$(this).find('tr').each(function(){
$('<div class="dl-post"></div>').appendTo('#main-lastpost');
$('<span class="lp1"></span>').html($(this).find('span.status').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp2" title="'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'"></span>').html('<a href="'+$(this).find('td:last a:last').attr('href')+'">'+$(this).find('td:first h2.topic-title').text()+'</a>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp3" title="'+$(this).find('td:first span.tacgiahl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:first a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp4" title="'+$(this).find('td:eq(4) span.guicuoihl').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(4) a.gensmall')).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp5" title="'+$(this).find('td:eq(1)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(1)').html()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp6" title="'+$(this).find('td:eq(2)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(2)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<span class="lp7" title="'+$(this).find('td:eq(3)').text()+'"></span>').html($(this).find('td:eq(3)').text()).appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
$('<img src="http://illiweb.com/fa/m/icon_minitime1.gif" class="imglp" title="'+$(this).find('td:eq(4)').text().replace(' by','')+'"></img>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
if ($(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').length)
{
$('<span class="lp8"><img src="'+$(this).find('td:first img[alt*="posted in this topic"]').attr('src')+'" title="Bạn đã tham gia thảo luận tại chủ đề này"></img></span>').appendTo('#main-lastpost .dl-post:last');
}
});
$('#dl-lastpost').empty();
}
$('#Load').fadeOut();
});
}
 
function OpChoice(eq){
$('#option-lastpost .op-choice').hide();
$('#option-lastpost .op-choice').filter(':eq('+eq+')').show();
}
 
function Op1Last(forum){
forum =='' ? Where = '' : Where = '&search_where='+forum;
LoadLastPost(0);
}
 
function Op2Last(op){
Link = op;
LoadLastPost(0);
}Chúc Khách viếng thăm có những giây pút vui vẻ tại 4rum FIT-HUI
An Hùng asdasd Khách viếng thăm cuoi1

6 Re: Share Lastopic ver 6.1

Sponsored content

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Style of Google. Code by Juskteez