Bạn chưa có Tài khoản Diễn đàn?  Tạo một tài khoản

Đăng nhập

Duy trì trạng thái đăng nhập
Không thể truy cập vào tài khoản của bạn?

Google+

Đăng nhập và bắt đầu chia sẻ với Google+

Chỉ chia sẻ với những người phù hợp

Chia sẻ một số nội dung với bạn bè, một số nội dung khác với gia đình nhưng đừng chia sẻ điều gì cho sếp của bạn!

Làm cho các cuộc trò chuyện của bạn trở nên sống động

Hangout làm cho các cuộc trò chuyện trở nên sống động vớ ảnh, biểu tượng cảm xúc thậm chí các cuộc gọi video nhóm miễn phí!

Làm cho ảnh của bạn đẹp hơn bao giờ hết

Tự động sao lưu, sắp xếp và cải thiện ảnh của bạn!

Bạn có biết?

Bạn có thể đăng nhập vào Google+ bằng tài khoản Google hiện tại của bạn?

Kết quả cho từ khoá ""

Đăng ký
Hangouts
Lên đầu trang

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Hiệu ưng Java cho web (HTML) on Thu Jan 12, 2012 9:26 am

avatar
avatar

KaitouKid

Bài Viết : 179

Thanked : 57

Nơi Ở : Huế

KaitouKid
—♥Administrator

—♥Administrator
Code:
[code]Không Cho Click Chuột Phải ...
[code]<SCRIPT language=JavaScript1.1>
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' &&
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');
return false;
}
return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</S[/code]CRIPT>[/code]
CODE Làm Thanh Tiêu Đề Web Chạy Trên Task Manager Khi Đóng Mở Web ..
if (title_tmp1.indexOf("*~*")!=-1){
title_tmp2=title_tmp1.split("*~*");
title_last="*~*"+title_tmp2[1];
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
}
else { title_last=" wWw.KyNiemB2.Top1.Vn "}
}


title_new=""+title_last+""
step=0

function flash_title()
{
step++
if (step==8) {step=1}
if (step==1) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
if (step==2) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==3) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==4) {document.title='[-*---'+title_new+'---*-]'}
if (step==5) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
if (step==6) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
if (step==7) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
setTimeout("flash_title()",180);
}
flash_title()

</script>

CODE Chống Click Chuột Phải ... Và Làm "Giật Giật Web Nêu Người Xem Cứ Cố ý Click Right ...
<SCRIPT language=JavaScript>
document.onmousedown=click
var times=0
var times2=10
function click() {
if ((event.button==2) || (event.button==3)) {
if (times>=1) { earthquake() }
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
times++ } }
function earthquake() {
alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
alert("Giat Nhu Fiml Nha??!")
tremmors()
}
function tremmors() {
window.moveTo(0, 0)
window.moveTo(1, 1)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(10, 10)
window.moveTo(11, 11)
window.moveTo(12, 12)
window.moveTo(9, 9)
window.moveTo(8, 8)
window.moveTo(7, 7)
window.moveTo(6, 6)
window.moveTo(5, 5)
window.moveTo(4, 4)
window.moveTo(3, 3)
window.moveTo(2, 2)
window.moveTo(1, 1)
tremmors()
}
</SCRIPT>

CODE Làm Con Chuột Có Mấy Cái Vòng Chạy Chạy Xung Quanh ...
<script language="JavaScript">
<!-- Mouse Attack by Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript

var num=10;//Number of dots!
var vel=20;//Speed!
var col=new Array('#0080ff','#ffffff','#0000ff','#44ccff');//Dot colours, min 2!
var stopafter=60; //Stop and clear after x secondS!
//Nothing needs altering past here....................
var MAy=0;
var MAx=0;
var py=0;
var px=0;
var angle=0;
var distance=0;
var rep;
var ry=0;
var rx=0;
var tmr=null;
var n4=(document.layers);
var n6=(document.getElementById&&!document.all);
var ie=(document.all);
var o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;
var _d=(n4||ie)?'document.':'document.getElementById(" ';
var _a=(n4||n6)?'':'all.';
var _r=(n6)?'")':'';
var _s=(n4)?'':'.style';
var v=(n4)?"show":"visible";
var put=false;
stopafter*=1000;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
if (put) return false;
MAy = e.pageY-window.pageYOffset;
MAx = e.pageX;
}
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
function mouse2(){
if (put) return false;
MAy = (ie)?event.clientY:event.clientY-window.pageYOffset;
MAx = event.clientX;
}
document.onmousemove=mouse2;
}
if (n4){
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<layer name=dots'+inc+' top=0 left=0 width='+inc/3+' height='+inc/3+' bgcolor=#ffffff></layer>');
}
else{
if (ie&&!o6){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
}
for (inc=0; inc < num; inc++)
document.write('<div id="dots'+inc+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ inc/3+';height:'+inc/3+';background:#ffffff;font-size:1">.</div>');
if (ie&&!o6) document.write("</div></div>");
}
function pos(){
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeig ht-20;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth-20;
ry=Math.round(Math.random()*h);
rx=Math.round(Math.random()*w);
rep=Math.round(Math.random()*3);
if (rep == 3)ry=0;
if (rep == 2)ry=h;
if (rep == 1)rx=0;
if (rep == 0)rx=w;
py=ry;
px=rx;
}
pos();
function followleader(){
sy=(!ie)?window.pageYOffset:0;
sx=(!ie)?window.pageXOffset:0;
if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
for (inc=0; inc < num; inc++){
randomcol=col[Math.floor(Math.random()*col.length)];
temp1=eval(_d+_a+"dots"+inc+_r+_s);
temp1.visibility=v;
if (inc < num-1){
temp2=eval(_d+_a+"dots"+(inc+1)+_r+_s);
temp1.top=temp2.top;
temp1.left=temp2.left
}
else{
temp1.top=py+sy;
temp1.left=px;
}
if (n4)temp1.bgColor=randomcol;
else temp1.background=randomcol;
}
}
function bomb(){
ay=MAy-py;
ax=MAx-px;
angle=Math.round(Math.atan2(ay,ax)*180/Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
MAdy=py-MAy;
MAdx=px-MAx;
distance=Math.floor(Math.sqrt(MAdx*MAdx+MAdy*MAdy) );
go_y = Math.round(vel*Math.sin(angle*Math.PI/180));
go_x = Math.round(vel*Math.cos(angle*Math.PI/180));
py+=go_y;
px+=go_x;
if (distance < vel) pos();
followleader();
tmr=setTimeout("bomb()",20);
}
bomb();
function dsbl(){
v=(n4)?"hide":"hidden";
put=true;
MAx=0;
MAy=0;
setTimeout('clearTimeout(tmr)',stopafter+100);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);
//-->
</script>
-------------------------
TITLE Chạy .....
-------------------------
Code:
 <script language=JavaScript>
var txt=" ..:: WelCome To Website | wWw.KyNiemB2.Top1.Vn | Mang Giai Tri Online -> 12B2 THPT EaH'Leo - Daklak - Design : HoangVu Entertainment© -";
var expert=200;
// speed of roll
var refresh=null;
function marquee_title(){
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.lenghth)+txt.charAt(0);
refresh=setTimeout("marquee_title()",expert);
}
marquee_title();
</script>
------------------------------------
Dòng Chữ Chạy Dưới web ...
------------------------------------
Code:
 <SCRIPT language=JavaScript>
puchtit=")«-»(..:: Welcome To WwW.NhoOi.Kiss.To ::..)«-»(";
letrero2="•.¸¸.•´´¯`••._.•";
letrero1="•.¸¸.•´´¯`••._.•";ultimo1=letr ero1.length-1;
ultimo2=letrero2.length-1;
tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
function scroll()
{
aux1=letrero1.charAt(ultimo1-1);
letrero1=aux1+letrero1.substring(0,ultimo1-1);
aux2=letrero2.charAt(0);
letrero2=letrero2.substring(1,ultimo2+1)+aux2;
window.status="(" + letrero1 + ")(" + letrero2 + puchtit + letrero1 + ")(" + letrero2 + ")";
tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
return true;
}
// -->
</script>
-------------------------------------
Tạo 1 Button Giờ Trên Website
-------------------------------------
Code:
 <SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow - miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
+ "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
+ ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
+ secsVisit + " seconds.");
}
document.write("<center><form name=\"form\">"
+ "<input type=button value=\"Click for info!\""
+ " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");
onError = null;
clock();
// End -->
</SCRIPT>
--------------------------
Bộ Đếm 10 , 9 ....0
--------------------------
Code:
 <!---------------------------------------- NOJ DUNG --------------------->
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<!------------------------------- Thanh Trượt ---->
<STYLE>BODY A:link {
COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
}
A:visited {
COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
}
A:hover {
padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
}
A:active {
padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
}
HTML {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
}
BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
}
</STYLE>
<!------------------------- Kieu Chu ----------------->
<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<CENTER><B><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
color=#ffff00>[</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
color=#ff3333> <A href="http://www.kyniemb2.top1.vn/">w</A></FONT><A
href="http://www.kyniemb2.top1.vn/"><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS" color=#cc00ff>W</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS" color=#ff3333>w.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
face="Comic Sans MS">K<FONT color=#00ff00>y</FONT><FONT
color=#ff0000>Ni</FONT>e<FONT color=#ffff00>m</FONT><FONT
color=#cc00ff>B2</FONT>.T<FONT color=#00ff00>o</FONT>p<FONT
color=#ff3399>1</FONT>.V<FONT color=#ff0000>n</FONT></FONT></A><FONT
style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ff3333> </FONT><FONT
style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ffff00>]<BR></FONT><FONT
face="Comic Sans MS" color=#ff3399 size=6>Thay Đôi? Tên Miê`n Chính Thú*c
</FONT></B>
<DIV id=txt align=center></DIV><!--------------------- Doạn CODE ---------------->
<SCRIPT type=text/javascript>
var c=10;
var t;
var theDate = new Date();
s=theDate.getSeconds();

function ChangeUrl(site){
document.getElementById("txt").innerHTML='<br><br> <br><h3><a href="http://www.NHOOI.KISS.TO" target=Index><font face="Comic Sans MS" color=3366CC></a><br><a href="'+site+'" target=Index><font color=FF00FF><big>Click vào đây đê? vào Trang Chu? </big></font></font></a></h3><br><br><br><p align="center"><FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> giây nữa.<br></Font>';
document.getElementById("txt").innerHTML+='<strong ><a href="'+site+'" target="_top" onClick="this.style.behavior=\'url(#default#homepa ge)\';this.setHomePage(\'http://nhooi.kiss.to\');"><Font Face="Tahoma">Click vào đây nếu bạn chờ quá lâu [ Click ] Vao Day Cung Duoc !^^.</a></strong><br></span></p></Font>';
c-=1;
url=site;
t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
stopCount(c,url);
}

function stopCount(c,link){
if(c==-1)
{clearTimeout(t);
location.href=link;}
}
</SCRIPT>

<SCRIPT>
ChangeUrl('Http://KyNiemB2.Top1.Vn');
</SCRIPT>
<!---------------- Chu 2 -------------------->
<FONT face="Comic Sans MS" size=6><B><FONT
color=#ff0000>Design</FONT></B><B><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#cc00ff>:</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#ffff00>Hô`</FONT><FONT color=#00ff00> Ho</FONT>àng<FONT color=#00ff00>
</FONT><FONT color=#0000ff>Vũ</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
color=#cc00ff>®</FONT><FONT color=#00ff00><BR></FONT></B><FONT
color=#ffff00>Website</FONT><FONT color=#00ff00>
:wWw.KyNiemB2.Top1.Vn</FONT></FONT><FONT color=#00ff00
size=6><BR></FONT></CENTER>
</TEXTAREA></P></BODY></HTML>
------------------------------------
Chữ ẩn hiện và thay đổi chữ
------------------------------------
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
<!-- ThangBomBH, thangbombh@thangbombh.zzn.com. -->

<!-- Begin
// add as many or as few messages as you would like
var msg=new Array()
msg[0]="<CENTER>Chao mung cac ban den voi ThangBomBH Homepages ...!</CENTER>";
msg[1]="<CENTER>...Chuc cac ban luon thanh dat va vui ve.</CENTER>";
msg[2]="<CENTER>Just type in \"<A href='http://thangbombh.sg.st/'>Thangbombh.sg.st</A>\"</CENTER>";
msg[3]="<CENTER>Cam on cac ban da ghe tham !</CENTER>";

// set your first set of colors. Use as many or as few as you wish.
var colors1=new Array("ffffff", "eeeeff", "ddddff", "ccccff", "bbbbff", "aaaaff", "9999ff",
"8888ff", "7777ff", "6666ff", "5555ff", "4444ff", "3333ff","2222ff", "1111ff", "0000ff")

//set your second set of colors
// *** must have exactly the same number of colors as the array above ***
var colors2=new Array("ffffff", "ffeeee", "ffdddd", "ffcccc", "ffbbbb", "ffaaaa", "ff9999",
"ff8888", "ff7777", "ff6666", "ff5555", "ff4444", "ff3333", "ff2222", "ff1111", "ff0000")

//set the height of the display in pixels
high=60;

//set the width of the display in pixels
wide=350;

//set the pixel coordinates for the upper left hand corner of the display
Xpos=220;
Ypos=180;

// move the display away from the edges of the background
pad=15;

// set the background color of the display
bgcol="ffffff";

//add a background image if you want.
// *** for no image, just leave empty quotes (ex. cellbg=""; ) ***
cellbg="faderbg.jpg";

// set the font
fntFam="verdana,helvetica,arial";
fntSize=14;

// set how how many seconds you want the message to stay remain at totality.
pause=2.5;


// Do not edit these values below!!!

icolor=0;
mcolor=1;
imsg=0;
spWidth=wide-(2*pad);
totality=false;
glowing=true;
var theMsg="";
var cellcontent="";
pause=pause*1000;
if(cellbg.length>4){cellbg=" background="+cellbg}
else{cellbg="";}

function doPause(){
totality=false; t=setTimeout("changecolor()",pause);
}
function initiate(){
getContentColor();
getMsg();
getCellContent();
if(document.all){
msgbg.innerHTML=cellcontent;
msgfade.
---------------------------
Link đổi màu tự động
---------------------------
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
function initArray() {
for (var i = 0; i < initArray.arguments.length; i++) {
this[i] = initArray.arguments[i];
}
this.length = initArray.arguments.length;
}
var colors = new initArray(
"red",
"blue",
"green",
"purple",
"black",
"tan",
"red");
delay = .5; // seconds
link = 0;
vlink = 2;
function linkDance() {
link = (link+1)%colors.length;
vlink = (vlink+1)%colors.length;
document.linkColor = colors[link];
document.vlinkColor = colors[vlink];
setTimeout("linkDance()",delay*1000);
}
linkDance();
// End -->
</script>
<p><a href="http://thangbombh.sg.st">Welcome to ThangBomBh Homepages !</a></p>

<!-- Be sure to include some links in your HTML page! -->

<!-- Script Size: 0.98 KB -->
----------------------------------
Chữ vòng quanh theo con trỏ
----------------------------------
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
if (document.all) {
//Things you can alter
yourLogo = "Welcome to ThangBomBH Homepages !"; //Not less than 2 letters!
logoFont = "Arial";
logoColor = "000000";
//Nothing needs altering below!
yourLogo = yourLogo.split('');
L = yourLogo.length;
TrigSplit = 360 / L;
Sz = new Array()
logoWidth = 100;
logoHeight = -30;
ypos = 0;
xpos = 0;
step = 0.03;
currStep = 0;
document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i = 0; i < L; i++) {
document.write('<div id="ie" style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
'
+'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;'
+'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>');
}
document.write('</div></div>');
function Mouse() {
ypos = event.y;
xpos = event.x - 5;
}
document.onmousemove=Mouse;
function animateLogo() {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
for (i = 0; i < L; i++) {
ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos;
if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5;
ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7;
}
currStep -= step;
setTimeout('animateLogo()', 20);
}
window.onload = animateLogo;
}
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 1.93 KB -->
------------------------------------------------
Chữ chạy theo con trỏ, chữ này có bóng
------------------------------------------------
Code:
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
<!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->

<!-- Begin
message = 'Welcome to ThangBomBH Homepages !';
FonT = 'Verdana';
ColoR = '999999';
SizE = 3; //1 to 7 only!

var amount = 5, ypos =- 50, xpos = 0, Ay = 0, Ax = 0, By = 0, Bx = 0, Cy = 0, Cx = 0, Dy = 0, Dx = 0, Ey = 0, Ex = 0;
if (document.layers) {
for (i = 0; i < amount; i++) {
document.write('<layer name=nsl'+i+' top=0 left=0><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></layer>');
}
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function nsmouse(evnt) {
xpos = evnt.pageX + 20;
ypos = evnt.pageY + 20;
}
window.onMouseMove = nsmouse;
}
else if (document.all) {
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i = 0; i < amount; i++) {
document.write('<div id="text"'+i+' style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
width:400px;height:20px"><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></div>')
}
document.write("</div>");
document.write("</div>");
function iemouse() {
ypos = event.y + 20;
xpos = event.x + 20;
}
window.document.onmousemove = iemouse;
}
function makefollow() {
if (document.layers) {
document.layers['nsl'+0].top = ay;
document.layers['nsl'+0].left = ax;
document.layers['nsl'+1].top = by;
document.layers['nsl'+1].left = bx;
document.layers['nsl'+2].top = cy;
document.layers['nsl'+2].left = cx;
document.layers['nsl'+3].top = Dy;
document.layers['nsl'+3].left = Dx;
document.layers['nsl'+4].top = Ey;
document.layers['nsl'+4].left = Ex;
}
else if (document.all) {
outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
text[0].style.pixelTop = ay;
text[0].style.pixelLeft = ax;
text[1].style.pixelTop = by;
text[1].style.pixelLeft = bx;
text[2].style.pixelTop = cy;
text[2].style.pixelLeft = cx;
text[3].style.pixelTop = Dy;
text[3].style.pixelLeft = Dx;
text[4].style.pixelTop = Ey;
text[4].style.pixelLeft = Ex;
}
}
function move() {
ey = Ey += (ypos - Ey) * 0.2;
ex = Ex += (xpos - Ex) * 0.2;
dy = Dy += (ey - Dy) * 0.3;
dx = Dx += (ex - Dx) * 0.3;
cy = Cy += (dy - Cy) * 0.4;
cx = Cx += (dx - Cx) * 0.4;
by = By += (cy - By) * 0.5;
bx = Bx += (cx - Bx) * 0.5;
ay = Ay += (by - Ay) * 0.6;
ax = Ax += (bx - Ax) * 0.6;
makefollow();
setTimeout('move()', 10);
}
window.onload=move;
// End -->
</script>
<!-- Script Size: 2.91 KB -->
-------------------------------------
Chuỗi các ngôi sao bay theo Mouse
-------------------------------------

Chú ý : Cần ảnh 6 ngôi sao , đặt nó trong 1 thư mục có tên là Images, bên ngoài thư mục đó là trang web có chứa đoạn mã bên dưới
Code:
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Hieu u'ng JavaScript - Le Quang Anh Hu'ng</TITLE>

<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=x-user-defined">

<META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>

<META content="Le Quang Anh Hu'ng Homepage" name=Author>

<script language=JavaScript>

<!--Che dấu những trình duyệt mà không biết JavaScript (ở đây sử dụng câu lệnh If và else if)

var version = 0;

if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4") != -1) version = 5;

else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 3") != -1) version = 1;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4") != -1) version = 4;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4.5") != -1) version = 7;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/3") != -1) version = 3;

else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/2") != -1) version = 2;

else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4.5") != -1) version = 6;

else version = 8;

// -->

</SCRIPT>

<STYLE> <!-- Nơi đây dùng để tạo mẫu kích thước, vị trí cho Images(6 ngôi sao)--> #trailsprite1 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 1px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 100

}

#trailsprite2 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite3 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

#trailsprite4 {

HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

}

-------------------------------------
Tạo Một Trận Sao Rơi Bằng JavaScript
-------------------------------------
Các bạn hãy nhúng đoạn Java Script bên dưới vào trang web của bạn đồng thời kết hợp với 1 image. Mức độ tương thích trình duyệt rất tốt, nó có thể tương thích với cả 2 trình duyệt Internet Explorer & Netscape Navigator. Bạn hãy copy đoạn Java Script dán vào Notepad sau đó lưu lại thành file có đuôi .htm hoặc .html.

Các bạn lưu ý: Khi tạo 1 image này các bạn cần tạo image này càng nhẹ nhàng chừng nào thì bông tuyết gơi càng nhẹ nhàng và uyển chuyển chừng đó, image này phải đạt mức độ trong suốt, kích thước bức ảnh càng nhỏ thì càng đỡ phải che mất chữ của bạn
Code:
<html>

<head>

<title>Hieu Ung JavaScript Tuyet Dang Roi - Le Hu'ng Homepage</title>

</head>

<body>

<center>
<script LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!-- Begin

var no = 25; // Số tuyết

var speed = 10; // Số càng nhỏ tuyết di chuyển(rơi) càng nhanh

var snowflake = "http://www.vn-zoom.com/images/idcs.gif"; // Nơi đây chèn hình bông tuyết

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // Bộ duyệt tìm nạp vào

var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

var dx, xp, yp; // tọa độ và những vị trí thay đổi

var am, stx, sty; // Độ rộng và những bước thay đổi

var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns4up) {

doc_width = self.innerWidth;

doc_height = self.innerHeight;

} else if (ie4up) {

doc_width = document.body.clientWidth;

doc_height = document.body.clientHeight;

}

dx = new Array();

xp = new Array();

yp = new Array();

am = new Array();

stx = new Array();

sty = new Array();

for (i = 0; i < no; ++ i) {

dx[i] = 0; // những biến đổi toạ độ tập hợp

xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // tập hợp những thay đổi vị trí

yp[i] = Math.random()*doc_height;

am[i] = Math.random()*20; // tập hợp những thay đổi độ rộng

stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // tập hợp những thay đổi bước

sty[i] = 0.7 + Math.random(); //tập hợp những thay đổi bước

if (ns4up) { // những lớp tập hợp

if (i == 0) {

document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

} else {

document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

}

} else if (ie4up) {

if (i == 0) {

document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

} else {

document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

}

}

}

function snowNS() { // hàm Netscape hoạt cảnh chính

for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm

yp[i] += sty[i];

if (yp[i] > doc_height-50) {

xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);

yp[i] = 0;

stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;

sty[i] = 0.7 + Math.random();

doc_width = self.innerWidth;

doc_height = self.innerHeight;

}

dx[i] += stx[i];

document.layers["dot"+i].top = yp[i];

document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);

}

setTimeout("snowNS()", speed);

}

function snowIE() { // hàm IE hoạt cảnh chính

for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm

yp[i] += sty[i];

if (yp[i] > doc_height-50) {

xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);

yp[i] = 0;

stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;

sty[i] = 0.7 + Math.random();

doc_width = document.body.clientWidth;

doc_height = document.body.clientHeight;

}

dx[i] += stx[i];

document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];

document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);

}

setTimeout("snowIE()", speed);

}

if (ns4up) {

snowNS();

} else if (ie4up) {

snowIE();

}

// End -->

</script>
</body>

</html>
------------------------------
Banner tự động chạy
------------------------------
Code:
<html>
<head>
<LINK href="zing_banner.css"
type=text/css rel=stylesheet>
<SCRIPT src="zing_trangchu/anh_thu.js" type=text/javascript></SCRIPT>
<style>
<!--
img { border:0 }
-->
</style>
</head>
<BODY background="http://www.vn-zoom.com/images/bg_hoa.gif">
<body topmargin="0" leftmargin="0">
<center>

<table border=0 width=780 cellspacing=0 cellpadding=0 >
<tr><td align=center>
<SCRIPT type=text/javascript>
<!--
var focus_width=780;
var focus_height=260;
var text_height=0;
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
<!--
var xsImgs = new Array("banner.jpg","banner1.jpg","banner2.jpg","ba nner3.jpg","banner4.jpg","banner5.jpg","banner6.jp g","banner7.jpg","banner8.jpg");
var xsImgLinks = new Array("http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/");
var xsImgTexts = new Array(" "," ","&nbsp;");
var xsImgSize = new Array(focus_width, focus_height);
//-->
</SCRIPT>

<SCRIPT language=javascript src="http://www.vn-zoom.com/images/banner.js" type=text/javascript></SCRIPT>

</td></tr></table>
</center>
</body>
</html>

[hr]
ghi chú
1 các bạn nên thay đổi các size chiều cao x chiều rộng nếu có thể tùy ý các bạn
--------------------------------
Đặt bộ đếm trên trang Web
--------------------------------
Ngay khi đưa trang web đầu tiên của mình lên Internet, bạn đã muốn biết có bao nhiêu người sẽ đến đọc trang web đó.Cũng như bạn,tôi đã từng sử dụng khá nhiều những bộ đếm miễn phí.Nhưng rồi không bằng lòng với những gì được cho không, cộng với chút công sức tìm hiểu, tôi đã tìm ra các làm bộ đếm cho mình.
Vì bộ đếm này được biết bằng PHP nên điều kiện để bộ đếm hoạt động được là website của bạn phải hỗ trợ PHP.Nếu muốn lưu giữ website miễn phí thì đây là một số nhà cung cấp dịch vụ lưu website có hỗ trợ PHP:http://www.cbj.net,http://www.lycos....ourceforge.net,...
Sau đây là hướng dẫn nhanh để bạn có được bộ đếm trên trang web của mình.

Bước 1: Mở tệp web muốn đặt bộ đếm bằng một trình soạn thảo văn bản như Notepad, EditPlus, UltraEdit.Mã HTML trang web của bạn sẽ hiện lên trong trình soạn thảo.
Bước 2:TÌm đến bị trí bạn muốn hiện bộ đếm và dán đoạn mã PHP dưới đây vào:
<?
$CountFile = "index.log";
$CF = fopen ($CountFile,"r");
$Hits = fread ($CF, filesize($CountFile));
fclose ($CF);
$Hits ++;

$CF = fopen($CountFile,"w");
fwrite ($CF,$Hits);
fclose($CF);
echo($Hits);
?>

Bước 3:Lưu tệp.Nếu tệp có phần mở rộng là .html thì đổi tên sang .php. Ví dụ index.htm thì đổi thành index.php. Có vậy thì sever mới hiểu và thi hành đoạn mã để hiện bộ đếm.
Bước 4: Tạo một tệp văn bản có tên index.log để lưu giá trị đếm.Nội dung tệp này là một con số bất kỳ mà bạn muốn bắt đầu cho bộ đếm của mình (ta hãy bắt đầu bằng con số 0).Nhớ dừng thêm dấu cách, Enter hay một ký tự nào khác ngoài con số trên.
Bước 5:Upload tệp web chứa bộ đếm (index.php) và tệp index.log lên website của bạn và nhớ đặt thuộc tính cho tệp index.log là writable bằng lệnh chmod 777.
Bầy giờ, hãy đánh địa chỉ tệp web của mình trong trình duyệt, bạn sẽ thấy trang web hiện lên cùng với bộ đếm.Mỗi lần bạn nhấn nút Refresh thì bộ đếm lại tăng lên 1 đơn vị.
Nay ta hãy nhìn sâu vào đoạn mã PHP một chút .Nguyên lý chung của các bộ đếm là lưu giá trị đếm vào một tệp riêng, mỗi lần có người truy cập đến tệp web là sẽ đọc giá trị lưu trong tệp đếm, tăng thêm 1, ghi lại vào tệp đếm và hiện giá trị đó lên màn hình.
Trước hết ta cần cho chương trình biết giá trị đếm được lưu ở đâu hay nói cách khác, tên tệp lưu giá trị đếm là gì:
$CountFile = "index.log";

Dùng các hàm xử lý tệp do PHP cung cấp, ta lần lượt mở tệp ở chế độ đọc("r" có nghĩa là "reading") và gán con trỏ tệp cho biến $CF:
$CF = fopen($CountFile,"r");
đọc toàn bộ nọi dung tệp và lưu vào biến $Hits:
$Hits = fread ($CF, filesize($CountFile));
và đóng tệp lại sau khi đọc xong:
fclose ($CF);
Gia trị đếm hiện tại đã lưu ở biến $Hits, giờ ta tăng biến này thêm 1 để chỉ rằng đã có thêm một người nữa truy cập trang web:
$Hits++;
Các bước tiếp theo cũng tương tự như ở trên.Ta mở tệp ở chế độ ghi ("w" có nghĩa là "writing"),ghi lại biến $Hits(đã tăng thêm 1 so với trước) và đóng tệp sau khi ghi xong:
$CF = fopen($CountFile,"w");
fwrite ($CF,$Hits);
fclose($CF);

Việc cuối cùng là ta hiện giá trị đếm lên màn hình:
echo($Hits);

Giá trị đếm này hiện lên ở chế độ văn bản, sử dụng đúng loại font mà bạn đang dùng trong trang web.Nếu bạn muôn thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc để làm nổi bật bộ đếm, bạn có thể sử dụng thẻ <FONT> trong mã HTML để làm điểu này
Bạn chắc cũng chưa thảo mãn với bộ đếm ở dạng văn bản mà muốn bộ đếm được thể hiện ở dạng đồ họa, giống như ở các trang web chuyên nghiệp khác.Việc này không khó.Bạn cần có thêm các tệp ảnh (dạng .gif hoặc .jpg) chứa các con số từ 0 đến 9. Bạn có thể tải về nhiều tệp ảnh với các hình dạng con số khác nhau tại Digitmania.Giả sử các tệp ảnh này có tên lần lượt là 0.gif, 1.gif,...9.gif - mỗi tệp tương ứng với một con số, và các tệp ảnh này đều lưu cũng thư mục với tệp index.php trên sever
Đoạn mã PHP trong tệp index.php sẽ như sau:

<?
$CountFile = "index.log";
$CF = fopen ($CountFile,"r");
$Hits = fread ($CF, filesize($CountFile));
fclose ($CF);
$Hits ++;

$CF = fopen($CountFile,"w");
fwrite ($CF,$Hits);
fclose($CF);
for($i= 0;$i < strlen($Hits);$i++)
{
$Digit = substr($Hits,$i,1);
echo"<IMG SRC=\"$Digit.gif\">";
}
?>

Bạn thấy là những dòng đầu hoàn toàn giống như trước. Sự khác nhau chỉ bắt đầu ở dong cuối cùng.Thay vì dòng lệnh echo($Hits); ta dùng vòng lặp for để lần lượt tạc từng con số trong giá trị đếm và lưu tạm vào một biện gọi là $Digit:
$Digit = substr ($Hits,$i,1);
Sau đó ta sẽ dùng thẻ <IMG> của HTML để chỉ ra các tệp ảnh nào ta muốn hiện tương ứng với từng còn số trong giá trị đếm:
echo"<IMG SRC=\"$Digit.gif\">";
Ví dụ giá trị đếm lưu trong biến $Hits là 865.Giá trị này gồm 3 chữ số nên vòng lặp for sẽ được thực hiện 3 lần. Tại lần thứ nhất, biến $Digit sẽ được gán với con số thứ nhất, tức là 8.Lần thứ hai và thứ ba,biến $Digit sẽ lần lượt nhận giá trị 6 và 5.Kết quá là trang web index.php khi xuất hiện trong trình duyệt của người dùng sẽ có mã HTML thực tế là:
<IMG SRC="8.gif"><IMG SRC="6.gif"><IMG SRC="5.gif">
và trình duyệt sẽ hiện lên 3 tệp ảnh tương ứng với các con số 8,6,5, tạo thành một dãy số hoàn chỉnh là số lần trang web đã được truy cập
-----------------------------------------
Cách Add bộ gõ tiếng việt vào 4rum
-----------------------------------------

Vào Admin Control Panel >> Styles & Templates >> Search in Templates >> Chọn Style đang dùng >> Search
for Text >> Đánh vào từ khóa: footer >> Double click vào footer >> kéo xuống cuối cùng của Template này và copy đoạn code sau dán vào
Code:
 <script language="javascript1.2" type="text/javascript" src="him.js"></script>
- Tiếp tục vào VBulletin Options >> Censorship Options >> Edit Options >> Blank Character Stripper >> Xóa hết dãy số và kí tự trong ô này đi.
- Thế là xong phần bộ gõ cho Diễn Đàn rồi đó
+ Nhúng vào Admin Control Panel:
- Tiếp tục upload file him.js vào thư mục clientscript (hoặc chỉ đường dẫn chính xác trong đoạn code bên dưới).
- Open file adminfuntions.php tìm đoạn:
/**
* Prints the page footer, finishes Gzip encoding and terminates execution
*/
function print_cp_footer()
{
Thêm vào bên dưới:
Code:
 // Begin HIM Editor for Admin Control Panel
echo("<script language='javascript1.2' src=\"../clientscript/him.js\"></script>");
// End HIM Editor for Admin Control Panel
(Chú ý là nếu bạn ko muốn upload file him.js vào thư mục clientscript thì phải chọn đường dẫn chính xác để gọi file him.js ở đây đường dẫn sẽ là: src=\"../him.js\" )
- Save file adminfuntions.php và upload lại lên host.
Kết thúc phần nhúng bộ gõ.

------------------------------------------------------------
CoDe Click Vào Link Và Đặt Web Bạn Làm Trang Chủ Trên IE
------------------------------------------------------------
Code:
 <a target="blank" <a style="text-decoration: none; " onclick="this.style.behavior='url(#default#homepag e)'; this.setHomePage('http://kyniemb2.InFo');" href="http://Link Web Cua Bạn ">
------------------------------
Code Ko Cho Save Web
------------------------------
Code:
 <NOSCRIPT><IFRAME SRC=*.jpg></IFRAME></NOSCRIPT>
-------------------------------------
Code khi tắt web thì hiện thông báo
-------------------------------------

[code]
<html>
<head>
<title> Bom Pr0 </title>
<meta Name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
</head>
<body onunload="window.alert(' Đồng Bào Chú Ý ...- Click wWw.KynIemB2.InFO !')">
</body>
</html>

-------------------------------------
Code Danh Mục tìm kiếm = Google
-------------------------------------
Code:
<!-- Search Google -->
<center>
<form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom" target="_top">
<td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
<a href="http://www.google.com/">
<img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle" width="75" height="32"></img></a>
<input type="text" name="q" size="50" maxlength="255" value=""></input>
<input type="submit" name="sa" value="Search"></input>
<input type="hidden" name="client" value="pub-1710694852538675"></input>
<input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="oe" value="UTF-8"></input>
<input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH :center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000F F;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;"></input>
<input type="hidden" name="hl" value="vi"></input>
</td></tr>
</form>
</center>
<!-- Search Googl[/code]e -->

2 Re: Hiệu ưng Java cho web (HTML) on Thu Jan 12, 2012 11:01 am

avatar
avatar

ßö¥—§öç♥LOVE♥

Bài Viết : 15

Thanked : 25

Nơi Ở : quinhon

ßö¥—§öç♥LOVE♥
Búa Gỗ Đôi

Búa Gỗ Đôi
Cai nay la gi vay nhin khong hieu gi ca bac oiKhách viếng thăm Ui !! Nhớ Ấn Nút Cho ßö¥—§öç♥LOVE♥ lol! lol! Khách viếng thăm

3 Re: Hiệu ưng Java cho web (HTML) on Thu Jan 12, 2012 11:22 am

avatar
avatar

KaitouKid

Bài Viết : 179

Thanked : 57

Nơi Ở : Huế

KaitouKid
—♥Administrator

—♥Administrator
Code trên là code java dung trong web cho đẹp thêm.<center>a2 <br/><font color="red" size=5><b>Không có gì là không thể</b></font><br/>hh44 hh44</center>
<center><img src="https://2img.net/h/i1143.photobucket.com/albums/n635/vanhoan93/th_spamne.gif"></center>

4 Re: Hiệu ưng Java cho web (HTML) on Thu Apr 12, 2012 11:57 am

avatar
avatar

saoemradi_1080

Bài Viết : 22

Thanked : 5

Nơi Ở : binh phuoc

saoemradi_1080
Búa Đá Đôi

Búa Đá Đôi
ßö¥—§öç♥LOVE♥ ui!
ban ten gi day noi ten cho mih bit dc k
boy the nay sao to bit la ai day

5 Re: Hiệu ưng Java cho web (HTML)

Sponsored content

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Style of Google. Code by Juskteez